Hạng Nhân vật Server Lực chiến
1 YangHồMẽo Stick400 5,195,333
2 Conmeocon Stick400 3,672,917
3 Đấng129 Stick400 2,879,303
4 Đấng8 Stick400 2,600,733
5 NhấtKiếm Stick400 2,343,912
6 CrawlingInMySkin Stick400 2,288,727
7 Pandabui Stick400 2,130,363
8 Đấng01 Stick400 1,738,006
9 GiangHồMõm Stick400 1,466,559
10 Henry_vn Stick400 1,428,583
Hạng Bang Server Sôi nổi bang
1 IDOL Stick301 50,240
2 Đại Thế Giới Stick308 40,480
3 ★᭄Sói★᭄ Stick305 14,960
4 Huyết Sát Stick306 8,520
5 BXH Stick307 5,560
6 AE⛈️MũiNé⛈️ Stick317 5,280
7 Địa•Phủ Stick 312 5,040
8 iu♪đời Stick310 4,240
9 Nhà Trẻ Stick306 2,520
10 Sài Gòn Stick302 1,760