Hạng Nhân vật Server Lực chiến
1 PhongLôiBạoVũ Stick508 38,427,625
2 KhầyNăm Stick508 13,778,956
3 stickman Stick508 9,415,025
4 Nhiếphồnma Stick508 9,392,863
5 PDS Stick508 4,927,705
6 TiểuHắc Stick508 4,399,572
7 Im_noob Stick508 4,013,545
8 Đấng51 Stick508 3,510,214
9 No•Name Stick508 2,801,997
10 THÁNH•ĐẾ Stick508 2,229,733
Hạng Bang Server Sôi nổi bang
1 Đại Thế Giới Stick308 19,240
2 IDOL Stick301 9,400
3 ★᭄Sói★᭄ Stick305 3,240