Hạng Nhân vật Server Lực chiến
1 Đấng4 Stick491 2,754,213
2 Đấng5 Stick491 1,429,678
3 HoangThiênĐế Stick491 1,364,974
4 Đấng23 Stick491 1,125,626
5 Hoang Stick491 1,052,374
6 ANVinHomes Stick491 1,001,616
7 明煌丶SAM Stick491 936,932
8 Đấng33 Stick491 851,701
9 Free Stick491 726,941
10 Alpha Stick491 696,789
Hạng Bang Server Sôi nổi bang
1 Đại Thế Giới Stick308 16,880
2 IDOL Stick301 10,960
3 ★᭄Sói★᭄ Stick305 5,800