Hạng Nhân vật Server Lực chiến
1 gojo Stick463 1,412,114
2 Dũnggg_Núi Stick463 1,098,924
3 QuỳnhLôgnắch Stick463 985,132
4 ĐấngLụNè Stick463 862,997
5 Cozy Stick463 840,826
6 TàiXạoLoz Stick463 731,615
7 SoiConCặc Stick463 717,782
8 ANHnhiềulông Stick463 668,324
9 Đấng3 Stick463 549,690
10 Mr.17 Stick463 548,573
Hạng Bang Server Sôi nổi bang
1 Đại Thế Giới Stick308 47,360
2 IDOL Stick301 28,000
3 ★᭄Sói★᭄ Stick305 20,440
4 Huyết Sát Stick306 5,520